Over ons

Waar staan wij voor

Het Roger That Inspiratielab is altijd een lokaal initiatief, van jongeren, ouders, ondernemers en professionals uit de zorg en het onderwijs. Zij hebben hetzelfde idee als de vrijwilligers achter de Rogier Hulst Foundation: jongeren zijn onze toekomst en zij verdienen een stoere maar huiselijke plek, om elkaar te ontmoeten, te ontdekken waar hun talenten liggen en samen dingen te ondernemen, zodat ze sterker in hun schoenen staan.

In de kern is een Roger That Inspiratielab een ontmoetingsplaats voor jongeren van 11 tot 25 jaar. Zij kunnen in het Inspiratielab gewoon binnenlopen, voor een praatje, om even bij te komen, of om met leeftijdgenoten leuke dingen te doen. Laagdrempeligheid en veiligheid zijn hierbij de kernwaarden: jongeren moeten zich welkom en thuis voelen. Veiligheid is geborgd omdat er altijd een of meerdere personen uit de vaste bezetting aanwezig zijn, onze inspiratoren.

Bij het Roger That Inspiratielab kunnen jongeren ook terecht voor antwoorden op allerlei (levens)vragen, of met ideeën. Bij ervaringsdeskundige leeftijdgenoten, of, als daar behoefte aan is, bij professionals of ondernemers waar het Inspiratielab mee samenwerkt.

Waar gaan wij voor

Met het Roger That Inspiratielab willen we de mentale veerkracht van jongeren van 11 tot 25 jaar versterken, zodat ze bij alle uitdagingen en levensvragen die op hun pad komen over de juiste kennis en vaardigheden beschikken, meer zelfvertrouwen krijgen, beter weten wat ze kunnen doen en sneller hulp zoeken en vinden als ze het zelf niet weten.

In de mini documentaire die door Jan Willem Winter is gemaakt over de totstandkoming van het Roger That Inspiratielab wordt onze missie door jongeren, ouders en professionals heel duidelijk onder woorden gebracht.
Klik hier voor de video Klik hier voor meer informatie over onze Missie, Visie en Kernwaarden

Roger That

Het Roger That Inspiratielab is vernoemd naar de veel te vroeg overleden zoon van Astrid van Vugt: Rogier. Hij was een creatieve geest en zijn profielwerkstuk had als titel ‘Roger That’. Rogier was op zijn best en kon pas rust in zijn hoofd vinden als hij samen met leeftijdgenoten zijn creativiteit en talenten kwijt kon in grafische vormen.

In de internationale communicatie betekent ‘Roger’ of ‘Roger That’ : ‘het is ok, ik heb je begrepen’. En dat is hét fundament waarop dit initiatief van Astrid van Vugt en de Rogier Hulst Foundation is gebouwd: een luisterend oor bieden aan jongeren die daar behoefte aan hebben, zonder te oordelen - het is ok, ik heb je begrepen - én hen inspireren samen met leeftijdgenoten hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. De kleuren en symbolen die Rogier ontwikkelde komen nu overal terug op de website van het Inspiratielab en van de naar Rogier vernoemde Foundation. Gebaseerd op het typische R-logo van Rogier Hulst ontwierp zijn vriend Ruud Winder een blokkensysteem dat de veelkleurigheid en diversiteit van de jongeren weergeeft. Welke beweging wordt er van je verwacht? Welke kant ga jij op? De flexibiliteit van de blokken staat voor bewegingsvrijheid, een boodschap aan alle (jonge) mensen; voel je vrij om in elke richting te gaan. In 2023 heeft Ruud Winder een internationale prijs gewonnen met de artistieke nalatenschap van Rogier, die hij zorgvuldig beheert en nog steeds verder uitbouwt.

Voor meer achtergrond info: www.rogierhulstfoundation.nl

Partners

Het Roger That Inspiratielab is een gezamenlijk initiatief van de vrijwilligers achter de Rogier Hulst Foundation en lokale ‘founders’; jongeren, sociaal ondernemers, bezorgde ouders, professionals uit de zorg en het onderwijs die in het concept geloven en en het lef hebben om dit initiatief van de grond te tillen.

Het Inspiratielab in Someren is een proefproject, om het concept in de praktijk te toetsen, er van te leren en eventueel bijstellingen te doen, om het initiatief aan de ene kant maximaal te laten aansluiten bij de lokale situatie en behoeften van jongeren en aan de andere kant te organiseren dat de lange termijn continuïteit is gewaarborgd. Inmiddels zijn er al meer Inspiratielab gestart. Op de home-page zijn de locaties te vinden waar deze zijn gevestigd. Onze Partners steunen ons bijna allemaal voor meerdere jaren, zodat er voldoende tijd is om de beoogde doelstellingen van de Inspiratielabs te realiseren. Steun is er in de vorm van kennis, inbreng in natura, ervaring en geld.Steun Ons - Hoe je kunt bijdragen aan de groei van het Inspiratielab

'Roger That Inspiratielab' is een initiatief en label van de Rogier Hulst Foundation. De ambitie is om het aantal Inspiratielabs - in feite investeringen in de doelgroep jongeren van 11 tot 25 jaar - gestaag uit te breiden.

Indien je de Rogier Hulst Foundation hierbij zou willen ondersteunen, dan kun je een donatie overmaken naar het volgende bankrekeningnummer: NL66TRIO0254716776 t.n.v. Rogier Hulst Foundation. Het mailadres voor het insturen voor een eventuele wens of suggestie behorend bij de donatie luidt: rogierhulstfoundation@gmail.com De Rogier Hulst Foundation is eveneens een ANBI en dus is je gift aftrekbaar voor de Inkomsten of Vennootschapsbelasting.

Indien je een specifiek Inspiratielab zou willen ondersteunen kun je via de landingspagina van dat Inspiratielab - via de knop 'over ons' helemaal onder aan de overzichtspagina van dat Inspiratielab - de gegevens hiervoor vinden. .

organisatie

Elk Roger That Inspiratielab is ondergebracht in een zelfstandige stichting, met een lokaal bestuur. De Stichtingen zijn ANBI’s, algemeen nut beogende instellingen, en ingeschreven in de kamer van koophandel.

De zelfstandige stichtingen onderschrijven de missie, visie & kernwaarden, de drie O’s (Ont-moeten, Ontdekken en Ondernemen) de kwaliteitscriteria en de huisstijl. Ze leveren lokaal maatwerk – in elke gemeente is de uitgangssituatie anders – op basis van een behoefteanalyse en meerjarenplan, zijn lokaal verankerd en maken jongeren wegwijs, in het lokaal ecosysteem van organisaties die actief zijn op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs en arbeidsmarkt.

Gedetailleerde informatie hierover is te vinden op de pagina’s van elk Roger That Inspiratielab.

Inspiratieregels

Het Roger That Inspiratielab heeft diverse functies.

Leidraad bij alles wat we doen in het Inspiratielab zijn onze kernwaarden, principes waar we voor staan: Laagdrempelig, Veilig, Jongeren in de regie, Positief, Innovatief, Verbindend. Om de ontmoetingen en activiteiten zoveel mogelijk in een plezierige en ontspannen sfeer te laten verlopen zijn er in het Inspiratielab diverse ruimten. Ook is er toezicht van de vaste bezetting, onze inspiratoren. En er zijn een paar regels en waarden waar we aan hechten. Fijn als je daarnaar handelt.

 1. Iedereen van 11 tot 25 jaar is welkom. Loop gerust binnen.
 2. Samen nemen we verantwoordelijkheid voor een ontspannen en veilige sfeer.
 3. Een goede vibe niet via alcohol en drugs. Koffie, water en thee zijn gratis.
 4. Alles is hier bespreekbaar.
 5. Niets doen is een optie!
 6. Spreken is zilver, luisteren zonder oordeel is goud.
 7. Huisdieren - het woord zegt het al - blijven thuis.
 8. Idee voor een 'challenge' of activiteit? Voor de dag ermee!
 9. Check ons activiteitenprogramma en breng iemand mee.
 10. Samen houden we het Lab opgeruimd.

Vertrouwenspersoon

Elk Roger That Inspiratielab is ondergebracht in een zelfstandige stichting, met een lokaal bestuur. De Stichtingen zijn ANBI’s, algemeen nut beogende instellingen, en ingeschreven in de kamer van koophandel.

Elk Inspiratielab heeft een vertrouwenspersoon. Gedetailleerde informatie hierover is te vinden op de pagina ‘vertrouwenspersoon’ van elk Roger That Inspiratielab en is onderdeel van ‘over ons’, helemaal onderaan de pagina van het betreffende Inspiratielab.

Ook in uw Gemeente een Roger That Inspiratielab starten?

Wil jij ook dat jongeren in jouw regio in een ongedwongen sfeer worden uitgedaagd en geïnspireerd door elkaar te ontmoeten, mogelijkheden te ontdekken en activiteiten te ondernemen en dan vooral voor en met elkaar? Momenteel zijn er al 4 labs succesvol waar ondersteuning, positieve motivatie en aandacht centraal staan. Hoe geweldig zou het zijn als we ook in jouw regio een Roger That Inspiratielab kunnen starten!

Het Roger That Inspiratielab is een burgerinitiatief dat past in het aanbod van informele zorg en sluit aan op het palet van de formele zorg. Misschien ken je vergelijkbare initiatieven in de regio die misschien wel mee willen in de vorm van Roger That, misschien past dit initiatief in een van de transformatieplannen voor het IZA, of misschien ben jij of ken jij die eenpitter met passie en daadkracht die denkt “dit ga ik gewoon realiseren in mijn gemeente”. Waar je ook uw invloed uitoefent; als je denkt dat dit een mogelijkheid kan zijn voor de jongeren in jouw regio, wacht dan niet langer en neem contact op met Astrid van Vugt of Marja Fuchs via rogierhulstfoundation@gmail.com of telefoonnr. +31 6 420 55 290 en/of kijk op rogierhulstfoundation.nl voor meer informatie. Wij gaan je dan helpen met een helder stappenplan, een gereedschapskist en promotiemateriaal. Op jouw tempo, aangepast aan de mogelijkheden en de behoeften van jongeren in jouw gemeente, regio, stad of dorp!

Alliantie Laagdrempelige Inloopmogelijkheden

Roger That Inspiratielab is een label dat deel uitmaakt van de ‘Alliantie Laagdrempelige inloopmogelijkheden mentale gezondheid jongeren’. Deze alliantie werkt ondermeer samen met MIND Us en FNO Zorg voor kansen en heeft als doel een landelijke dekking te realiseren met laagdrempelige inloopmogelijkheden voor jongeren, om hun mentale gezondheid te versterken. Na een klein jaar voorbereidingstijd is deze alliantie, een samenwerkingsverband van organisaties die vergelijkbare inloopmogelijkheden hebben, in december 2022 officieel van start gegaan.
Klik om het filmpje van de alliantie te bekijken.

Een landelijk dekkend netwerk realiseren gaat niet vanzelf. De leden van de alliantie hebben een sterk beeld hoe ze gaan komen. Ze willen met elkaar het volgende voor het volgende voor elkaar krijgen:

 • Brede erkenning van de maatschappelijke waarde van laagdrempelige (inloop)voorzieningen.
 • Verankeren van deze inloopmogelijkheden in wet- en regelgeving en structurele financiering.
 • Professionaliseren van de aanpak en werkwijze van de leden (kwaliteitscriteria, borging, toetsing).
 • Creëren en onderhouden van een netwerk van gelijkgestemde sociaal ondernemers.
 • Het aantal leden van de alliantie laten groeien.

Meer informatie over de alliantie is te vinden op de website inloopalliantie.nl

Alliantie Laagdrempelige Inloopmogelijkheden

Elk Roger That Inspiratielab is ondergebracht in een zelfstandige stichting, met een lokaal bestuur. De Stichtingen zijn ANBI’s, algemeen nut beogende instellingen, en ingeschreven in de kamer van koophandel.

Elk Inspiratielab heeft een vertrouwenspersoon. Gedetailleerde informatie hierover is te vinden op de pagina ‘vertrouwenspersoon’ van elk Roger That Inspiratielab en is onderdeel van ‘over ons’, helemaal onderaan de pagina van het betreffende Inspiratielab.

Koninklijke Erkenning

Het Inspiratielab blijft het enorm goed doen in de media. We zijn een beetje beduusd van alle aandacht. Ga maar na.

Op 3 september was er een item in het NOS-Journaal over het Lab in Someren. Veel aandacht was er ook in de regionale media in de aanloop naar de feestelijke opening op 2 oktober. Daarna een mooie regionale ‘late night’ uitzending, als onderdeel van de week van de radicale vernieuwing in de zorg. En Roger Federer, toptennisser, knipoogde zelfs al met een speciaal shirt naar de naam van het Roger That Inspiratielab.
En als klap op de vuurpijl……werden Astrid van Vugt, Eric Joosten en Jeltje van Helmond op 24 november uitgenodigd op de koffie bij koningin Maxima, als onderdeel van haar werkbezoek aan laagdrempelige initiatieven voor jongeren, welke door MIND zijn aangemerkt als goede voorbeelden.
Zij hebben met elkaar ruim een half uur gesproken over het Roger That Inspiratielab in Someren, een burgerinitiatief. Maxima bleek uitstekend voorbereid – wist zelf alles van de vooruitstrevende initiatieven van de Gemeente Someren op het vlak van positieve gezondheid - en wilde vooral meer weten over de drie O’s van het Lab; Ont-moeten, Ontdekken en Ondernemen; vooral hoe deze bijdragen aan versterking van de mentale veerkracht van de doelgroep 11-25 jarigen en waarom juist de keuze op de Oude Smederij in Someren was gevallen, om het eerste Inspiratielab van Nederland te beginnen.

Als dank voor de eervolle uitnodiging, oprechte belangstelling en aanmoedigingen om meer Inspiratielabs te starten, overhandigde Astrid van Vugt namens De Rogier Hulst Foundation haar boek ‘Ondersteboven’ aan koningin Maxima. Eric Joosten en Jeltje van Helmond – beiden ook verbonden aan de Peelpioniers – deden onze koningin hun productie ‘Wending’ cadeau; een confronterende film over pesten en wat dat met jongeren doet.

“Een onwijs bijzondere en waardevolle ontmoeting”, aldus een duidelijk onder de indruk zijnde delegatie van het Inspiratielab. “Jammer dat niet meer bezoekers en vrijwilligers mee konden gaan vanwege de huidige beperkingen, maar we vonden het tof om te horen dat het Inspiratielab, de Peelpioniers en de gemeente Someren zo positief en goed op de kaart staan, zelfs in koninklijke kringen. Dat hadden we echt niet verwacht”

Koninklijke Erkenning

Inspiratielab in het NOS-Journaal

Vrijdag 3 september werden de vrijwilligers van het Inspiratielab verrast door een telefoontje uit Hilversum ..... van de NOS ..... met de vraag of ze konden komen filmen! Vanaf 15.00 uur zijn toen op locatie, in en om ‘de oude smederij’ aan het Wilhelminaplein in Someren diverse opnamen gemaakt, die ’s avonds in het NOS-Journaal waren te zien.